ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2565     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  7 มกราคม 2566
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1-2
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-10
 001291-1 Consumption in Daily-life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 2-3
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00231102-2 Digital Economics : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  8 มกราคม 2566
08:00 - 12:00231140-1 Programming Overview : 3 (2-2-5) 1-2
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-5
 180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
09:00 - 12:00180213-1 Introduction to Medicinal Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 180314-1 Medicinal Chemistry II : 2 (2-0-4) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001227-2 Music Studies in Thai way of life : 3 (2-2-5) 1-4
 วันที่  9 มกราคม 2566
08:00 - 10:00256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-3
08:00 - 11:00107202-3 Biochemistry for Agricultural Science : 4 (3-3-7) 1-3
 107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 123321-1 Postharvest Technology for Precision Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1-2
 255232-2 Statistical Theory 2 : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258331-2 Animal Physiology : 3 (2-3-5) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 258352-2 Animal Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258465-3 Current Topics in Biology : 3 (2-3-5) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 2
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 302412-1 Basic Biomechanics : 3 (3-0-6) 1
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:30830338-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-7,13-21,25-34,37-45,49-57,61-70,73-81,85-92,97-106,109-119
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 231362-3 Infographics Design : 3 (2-2-5) 1
 252200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-2
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1
 180432-1 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 219371-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 266331-5 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 4
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
 815251-1 Entrepreneurial Financial : 1 (0-2-1) 1
 833221-3 History of Diplomacy and International Relations : 3 (3-0-6) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
 901343-3 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
 905214-2 International Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00213375-1 Lean Enterprise : 3 (3-0-6) 1
 412312-3 Medical Microbiology II : 3 (2-2-5) 1
 415204-1 Communicative English for Research Presentation in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 13:30255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30108323-1 Food Additive : 3 (3-0-6) 1
 122339-1 Ornamental Fish Culture : 3 (2-3-5) 1
 252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-3
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 258336-3 Zoogeography : 3 (2-3-5) 1
 258345-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 258364-1 Statistical Data Analysis in Biology : 3 (2-3-5) 1
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 2
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 261454-3 Radiation Physics : 3 (3-0-6) 1
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
 262330-2 Signal and System Analysis : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-5,11-14,17-18,25-29,33-37,41-45,49-52,57-61,65-75
 001312-1 Japanese for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001316-1 Spanish for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1-5
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 208353-2 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 303491-4 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 2
 304345-1 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305362-3 Computer and Information Security : 3 (2-2-5) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 312456-1 Pollution Control and Waste Management in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 14:00231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00201253-2 Music and Thai Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 202313-2 Thai Dance Skill for Male Character VI : 3 (2-2-5) 1
 213335-1 Professional Selling and Sales Management : 3 (2-2-5) 1
 224364-1 Passenger Ground Service : 3 (2-2-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4-5
 307482-1 Selected Topics in Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1-2
 180222-1 Basic Pharmacokinetics : 2 (1-2-3) 1
 180323-1 Integrative Pharmacotherapy III : 3 (2-3-5) 1
 214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 2
 214322-2 Health Economics : 3 (3-0-6) 1
 224231-2 Art of Communications and Services : 3 (2-2-5) 1
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 411304-1 Biochemical Technology : 3 (2-3-5) 1
 412343-2 Medical Biotechnology : 3 (2-2-5) 1
 415309-1 Means of Well Being : 3 (2-3-5) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 17:00701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
14:00 - 17:00219381-1 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
 221363-1 Korean Idiom and Proverb : 3 (3-0-6) 1
14:01 - 15:00231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 17:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-4,6-9
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-3,6-8
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 1-8
 206374-1 Chinese for Medical Service : 3 (2-2-5) 1
 213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1-2
 833322-3 International Law and Contemporary World Issues : 3 (3-0-6) 1
 835227-1 Psychology and Tourism : 3 (2-2-5) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
15:00 - 18:00107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1-2
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 123243-1 Agricultural Machinery : 3 (2-3-5) 1
 254252-1 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 261102-4 Physics 2 : 3 (3-0-6) 1-4
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1-2
16:00 - 19:00301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-6
 วันที่  10 มกราคม 2566
08:00 - 10:00256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-4
 121301-2 Research Medthodology and Experimental Design : 3 (2-3-5) 1
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 252183-3 Calculus 2 : 3 (3-0-6) 1-8
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 2
 252221-2 Linear Algebra 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 255122-1 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-8,10-19
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 258441-3 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-5,8-10,12-12,14-18
 261103-4 Introductory Physics : 3 (3-0-6) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 265113-1 Discrete Mathematics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 278112-1 Principle of Electronic for Measurement Technology and Smart Systems : 3 (2-2-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 309318-1 Materials Laboratory III : 1 (0-3-1) 1-2
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1-2
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 4
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 2
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 10:30782112-1 Lao in Daily Life : 3 (2-2-5) 1-3
09:00 - 11:00110213-1 Principles of Molecular Biotechnology : 2 (2-0-4) 1
 180434-1 Patient Safety and Quality Improvement : 2 (2-0-4) 1
 199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 202316-3 Weapons Dance : 3 (2-2-5) 1
 205383-1 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1
 205485-1 English for Mass Communication : 3 (3-0-6) 1
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-3
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1-2
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 3
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-3
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-3
 559113-1 Basic Biochemistry for Public Health : 2 (2-0-4) 1
 559222-1 Communicative English for Academic Analysis for Elderly Care : 1 (0-2-1) 1
 776202-2 Mythology in the Modern World : 3 (3-0-6) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1-2
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 202214-3 Thai Dance Skill for Female Character IV : 3 (2-2-5) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1
 222108-1 Intermediate Accounting 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 224101-1 Tourism Resources and Destination Management : 3 (2-2-5) 1
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 224444-1 Meeting and Convention Management : 3 (2-2-5) 1
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 266101-1 Basic Techniques in Microbiology : 3 (1-4-4) 1
 402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
 554271-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
 815112-1 Life and Learning for Customer : 3 (2-2-5) 1
 815321-1 Logistics in Marketing Value Creation : 3 (2-2-5) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00415204-1 Communicative English for Research Presentation in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 2
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701328-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 13:30252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30107203-2 Soil and Water Resources Management : 3 (2-3-5) 1-1,3-3
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 123335-1 Aquaponics Technology : 3 (2-3-5) 1
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-2
 252374-1 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255282-2 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-3,6-8
 256121-5 Organic Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258432-6 Malacology : 3 (2-3-5) 1
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 265201-1 Science for Data Science : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 201142-4 Thai Music Skill (String) 2 : 3 (2-2-5) 1
 201315-4 Asian Music : 3 (3-0-6) 1
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-8
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-3
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 213131-1 Consumer Behavior and Market Survey : 3 (3-0-6) 1
 221211-1 Korean Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
 234132-2 Theory of Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
 551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1-3
 559131-1 Physical and Psychosocial Development of Old Age : 2 (1-2-3) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 2
 833325-3 Terrorism and Global Security Studies : 3 (3-0-6) 1
 835331-3 Gruop Counseling : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-3
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303221-2 Electrical Machine I : 3 (3-0-6) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 303437-4 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 304101-2 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305142-1 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00201362-4 Thai Music Skill (Piphat) 6 : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-3
 213336-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1-2
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 402333-2 Fundamental Embryology : 2 (2-0-4) 1
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1
 808324-1 Fixed-Income Securities Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00107307-2 Principles of Plant Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 2
 180323-1 Integrative Pharmacotherapy III : 3 (2-3-5) 1
 201211-4 Melody of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 2
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 2
 814324-1 Corporate Reputation Management : 3 (2-2-5) 1
 815221-1 Innovation and Operation Management : 3 (2-2-5) 1
 815342-1 Principle of Programming : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 912114-1 Digital Business Management for Logistics : 3 (2-2-5) 1-2
 912328-1 Robotics and Artificial Intelligence for Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:50703222-1 Corporate Identity Design : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 701466-2 Architectural Preservation : 3 (2-3-5) 1
 701466-3 Town and Architectural Conservation : 3 (2-2-5) 1
 701470-2 Liveable Towns and Sustainable Communities : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 2
 785303-1 Spanish Composition : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 206316-1 Basic Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 3
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-4
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 3
 221382-1 Intermediate Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 234362-1 Orchestrations : 3 (3-0-6) 1
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 273154-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1-2
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1-2
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108201-1 English for Food Science and Technology 1 : 1 (0-2-1) 1-3
 108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 118315-2 Wastewater Treatment Technology : 3 (2-3-5) 1
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-3
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 261108-3 Principle of Physics 2 : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 19:00301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-11,13-15
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1-3
 วันที่  11 มกราคม 2566
08:00 - 11:00107332-1 Rhizobacteria for Plant Induced Disease Resistance and Plant Growth Enhancement : 3 (2-3-5) 1
 108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 123325-1 Plant Production in Smart Plant Factory : 3 (2-3-5) 1
 214182-2 Mathematical Economics II : 3 (2-2-5) 1-2
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 252402-1 Introduction to Theory of Equations for Teacher : 3 (2-2-5) 1-2
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256103-4 Introductory Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258333-4 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 258421-4 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1
 258442-4 Molecular Markers and Applications : 3 (3-0-6) 1
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-2
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273375-1 Data warehousing and data mining techniques : 3 (2-2-5) 1
 278101-2 Principle of Physics for Measurement Technology : 3 (3-0-6) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 303438-1 Industrial Motor Control : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1-2
 305132-2 Discrete Mathematics 2 : 2 (2-0-4) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-3
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 412211-4 Microbiology and Parasitology : 4 (3-2-7) 1-2
09:00 - 11:00122352-2 Fisheries Biology : 3 (2-3-5) 1
 201132-3 Regional Music Skills in Lower North of Thailand : 3 (2-2-5) 1
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205371-7 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 206372-2 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-3
 208363-2 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 219302-2 French VI : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 2
 304242-2 Fluid Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
 559114-1 Humanistic Care for the Elderly : 3 (2-2-5) 1
 780101-2 Cambodian I : 3 (2-2-5) 1-2
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
 830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 835232-3 Counseling Theories and Techniques : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00180315-1 Pharmaceutical Analysis III : 1 (1-0-2) 1
 201255-2 Besics Level of Thai String : 3 (2-2-5) 1
 202314-2 Thai Dance Skill for Female Character VI : 3 (2-2-5) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
 207303-1 Introduction to Japanese Translation and Interpretation : 3 (2-2-5) 1-3
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 3
 222208-1 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 224233-1 Housekeeping Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1-2
 554111-1 Environmental Health and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1-2
 815111-1 Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 815213-1 Digital Interactive Content Marketing : 3 (2-2-5) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 912327-1 Enterprise Resource Planning System : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-3
 266322-2 Microbial Culture Preservation : 3 (2-3-5) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 701337-2 Construction and Building System V : 3 (2-3-5) 1
 814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 14:00221362-2 Comparative Korean Grammar : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
11:30 - 14:30108211-2 Food Engineering 1 : 2 (2-0-4) 1-3
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 110318-1 Applied Genetics in Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 121271-2 Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 123244-1 Digital Economy : 3 (2-2-5) 1
 252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 2
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-2
 252212-3 Mathematical Analysis 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 254175-1 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1
 256251-4 Analytical Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1
 256251-5 Analytical Chemistry 1 : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 265112-1 Calculus for Data Science 2 : 3 (2-2-5) 1
 267331-1 Survey, Design, Solar Cell System Installation : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00107344-1 Plant Genetic Resources : 3 (2-3-5) 1
 201322-2 Thai Music Skills (Voice) 6 : 3 (2-2-5) 1
 205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 231141-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1
 231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 234318-2 Secondary Instrument 2 : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 551338-2 Development of Community Health Information System : 3 (2-2-5) 1-3
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 835334-3 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 214373-1 Economics of Transnational Businesses : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-5
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
 302457-3 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 309317-1 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 304335-2 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 413339-1 Pathophysiology : 3 (2-3-5) 1
 808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1
 814326-1 Research for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 224242-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 234122-2 Sight–Singing and Aural Skills 2 : 3 (2-2-5) 1
 266371-3 Fermented Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402325-3 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 411305-1 Physiological Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
 815340-1 Information Technology Solutions for Marketing : 3 (2-2-5) 1
 830111-1 Concepts and Theories in Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 833233-1 Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 834333-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 912445-1 Introduction to Quantitative Methods for Logistics : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00703115-1 Creative Graphic Design : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 16:00231361-2 Design for Communication : 3 (2-2-5) 1
 231386-1 Information Technology Management : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:50701452-1 Law and Professional Practice : 3 (3-0-6) 1
 701481-2 Professional Practice and Ethics : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-27
 205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 1-8
 205381-5 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 205382-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 18:00121202-1 Marketing and Agricultural Finance : 3 (2-3-5) 1
 123342-1 Statistics and Experimental Design in Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252111-5 Fundamental Calculus : 3 (2-2-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252112-4 Calculus : 3 (2-2-5) 1-3
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254175-1 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 3-4
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 3
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 256443-3 Quantum Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 19:00300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 1-1,5-6
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 17-22,26-26
 วันที่  12 มกราคม 2566
08:00 - 10:00273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
08:00 - 11:00104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 107204-2 Technology and Innovation of Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 2
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 118326-3 Dendrology : 3 (2-3-5) 1
 121151-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 222109-1 Accounting for Business Decision Making : 3 (2-2-5) 1-2
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-6
 252140-1 Fundamental concepts of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252372-2 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1-3
 255261-2 Experimental Designs 1 : 3 (2-2-5) 1
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-3
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258328-1 Soilless Culture : 3 (2-3-5) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258354-1 Tropical Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258362-1 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 258464-2 Basic Bioinformatics : 3 (2-3-5) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1-2
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1-2
 265121-1 Statistics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 267105-1 Introductory Electricity and Electronics : 3 (2-2-5) 1
 302386-1 Vehicle Dynamics : 3 (3-0-6) 1
 302386-2 Mechanics of Vehicles : 3 (3-0-6) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303444-3 Digital Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 305323-2 Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 307102-1 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 413100-2 Human Medical Physiology I : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:30222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00701347-1 Codes and Regulations in Architectural Design : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00110103-1 Smart Agriculture : 2 (2-0-4) 1
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 202383-2 Southern Folk Dance : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-5
 205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-5
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 4
 206377-1 Chinese for Logistics and Supply Chain : 3 (2-2-5) 1
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208253-2 Speech for Specific Purposes : 3 (2-2-5) 1
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 219374-3 French for Secretarial Work : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 231383-1 Information Governance : 3 (2-2-5) 1
 234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 234234-3 Harmony 2 : 3 (2-2-5) 1
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 305122-3 Computer Programming 2 : 3 (2-3-5) 1-2
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1-2
 316122-1 Object-Oriented Programming : 3 (2-3-6) 1
 411221-4 Biochemistry : 4 (3-2-7) 1-3
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-3
 559232-1 Health Education and Behavior for the Elderly : 2 (1-2-3) 1
 833102-3 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 2
 835123-2 Psychology of Personality and Individual Differences : 3 (3-0-6) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 835336-4 End of Life Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:30214213-2 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1-2
 180423-1 Integrative Pharmacotherapy VII : 3 (2-3-5) 1
 190101-1 Introduction to Cosmetic and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 214325-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1-3
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 412342-2 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-2-5) 1
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 557341-2 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (1-2-3) 1
 814343-1 Strategy of Creativity Brand : 3 (2-2-5) 1
 815312-1 Digital Customer Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
 815314-1 Artificial Intelligence Marketing : 3 (2-2-5) 1
 815324-1 Innovative Marketing for Healthcare : 3 (2-2-5) 1
 833102-3 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 16:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
09:30 - 11:30601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 12:00213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
 402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
 701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
11:00 - 13:00207302-3 Japanese 6 : 3 (2-2-5) 1-3
11:30 - 14:30104123-2 Introduction to Cartography and Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-4
 118101-2 Introductory Environmental Ecology : 3 (2-3-5) 1
 118204-3 Environmental Soil Sciences : 3 (2-3-5) 1
 123142-1 Precision Agriculture and Smart Farming System : 3 (2-3-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-3
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256101-5 Principle of Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258433-4 Insect Biology : 3 (2-3-5) 1
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 265212-1 Optimization for Machine Learning : 3 (2-2-5) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00107353-1 Philosophy of Sufficiency Economy; Agricultural Wisdom and their Culture : 3 (2-3-5) 1
 205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-3
 205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 1-5
 205371-6 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 208374-1 Wisdom and Thai way of life : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1-3
 559112-1 Public Health Psychology : 3 (2-2-5) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 808301-1 Business English for Finance I : 1 (0-2-1) 1
 833103-2 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1-2
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 6-8
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 304353-2 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 413200-4 Basic Physiology : 3 (2-2-5) 1-3
12:05 - 15:00219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
12:30 - 16:30180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00110104-1 Practice for Smart Agriculture : 2 (0-6-3) 1
 201162-2 Thai Music Skill (Piphat) 2 : 3 (2-2-5) 1
 201351-3 Thai Music Ensemble Methodology : 3 (3-0-6) 1
 213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 413204-3 Physiology for Dentistry : 5 (4-2-9) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 830391-2 Food and Culture : 3 (3-0-6) 1
 833215-1 Thai Political Institution and Process : 3 (3-0-6) 1
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834162-1 History of Modern Europe : 3 (3-0-6) 1
 834376-1 History of Sexuality : 3 (2-2-5) 1
 912326-1 Material Handling and Packaging : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:30402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
13:30 - 16:30157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1-2
14:00 - 17:00207322-2 Japanese Speaking and Listening 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 2
 221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 1-2
14:05 - 17:00207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
15:00 - 17:00110348-1 Actinobacteria and Biotechnological Applications : 3 (2-3-5) 1
 121241-1 Microbiology for Animal Science and Feed Technology : 3 (2-3-5) 1
 122353-1 Aquatic Resources Impact Assessment : 3 (2-3-5) 1
 205233-1 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 205435-2 Introduction to Applied Linguistics : 3 (3-0-6) 1
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 2-3
 208321-4 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 218303-2 Myanmar Language for Medical and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 219391-1 Undergraduate Thesis I : 3 (2-2-5) 1
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4,7-7
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 1
 121324-1 Feed Chemical Composition and Analysis : 1 (0-3-5) 1
 123322-1 Precision Agriculture in Rice Production & Supply Chain : 3 (2-3-5) 1
 252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 4-6
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24
 วันที่  13 มกราคม 2566
08:00 - 10:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 1
 415202-1 Communicative English for Specific Purposes in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-2
08:00 - 11:00108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 118321-2 Tropical Ecosystems Security and Global Climate Change : 3 (2-2-5) 1
 121311-2 Poultry Production : 3 (2-3-5) 1
 122361-2 Fish Processing : 3 (2-3-5) 1
 123344-1 Precision Agricultural Business Management : 3 (2-3-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 3
 231351-4 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 2
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 252223-3 Theory of Numbers 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-1,3-5
 256343-5 Physical Chemistry and Applications : 3 (3-0-6) 1
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258202-2 Communicative English for Research Presentation in Biology : 1 (0-2-1) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 265141-1 Introduction to Data Science : 3 (2-2-5) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-3
 266201-3 General Microbiology : 3 (2-2-5) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 278102-1 Laboratory of Physics for Measurement Technology : 1 (0-2-1) 1
 301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-3
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 785202-1 Intermediate Spanish II : 3 (2-2-5) 1-2
08:30 - 10:30224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 4
 206123-2 Chinese Songs and Media : 3 (2-2-5) 1-2
 206322-2 Basic Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 221332-2 Korean Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1-3
 784105-2 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
 834225-1 Cultures and Religious Beliefs : 3 (2-2-5) 1
 835335-2 Couple and Family Counseling : 3 (2-2-5) 1
 912222-1 Warehouse Design and Management : 3 (3-0-6) 1-2
09:00 - 12:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 199432-1 Toxicants in Everyday Living : 3 (3-0-6) 1
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2-3
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224103-1 Modern Management in Digital Era for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231201-3 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 234123-1 Basic keyboard : 3 (2-2-5) 1
 234124-1 Keyboard for Applied Music : 3 (2-2-5) 1
 266383-2 Quality Management of Microbiological Testing Laboratory : 3 (2-3-5) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 557352-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-3-5) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 701215-1 World Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 815102-1 The Systematic Process of Innovation and Marketing Research : 3 (2-2-5) 1
 815211-1 Marketing for Creating Share Value : 3 (2-2-5) 1
 833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 834314-1 Historical Philosophy and Historiography : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00201262-2 Thai Music Skill (Piphat) 4 : 3 (2-2-5) 1
 201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 266356-2 Parasitology Laboratory Diagnosis : 3 (2-3-5) 1
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 701429-2 Academic English for Architects : 1 (0-2-1) 1
 814338-1 Integrated Communication Campaign : 3 (2-2-5) 1
 814345-1 Stakeholder Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
10:05 - 12:00205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 2
11:30 - 13:30261431-3 Applied Optics : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30108102-1 Raw material management and supply chain : 2 (2-0-4) 1
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-4
 121212-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 122141-2 Aquatic Invertebrate : 3 (2-3-5) 1
 122141-3 Aquatic Invertebrates : 3 (2-3-5) 1
 123242-1 Geographic Information System and Precision Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-5
 258444-3 Anthropological Genetics : 3 (3-0-6) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 13:45551161-1 Environmental Health in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00107340-1 Rice Genetics and Breeding : 3 (2-3-5) 1
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 559241-1 Common Disease in the Elderly : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-10
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-3
 302111-3 Engineering Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1-10
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 6
 305222-4 Introduction to Digital Design : 2 (1-3-5) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 411222-3 Basic Biochemistry : 3 (2-2-5) 1-2
12:30 - 15:30222204-6 Tax Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 15:00201341-4 Thai Music Skill (String) 5 : 3 (2-2-5) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 3
 207332-3 Japanese Reading and Writing 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 208498-3 Undergraduate Thesis 1 : 3 (0-9-4) 1-2
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 402327-2 Laboratory Management in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
 808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 904313-1 World Englishes : 3 (3-0-6) 901
13:00 - 16:00180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 180423-1 Integrative Pharmacotherapy VII : 3 (2-3-5) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1-2
 224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 402221-2 Surgical Pathology and Histopathological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 815131-1 Art and Science for Marketing Plan : 3 (2-2-5) 1
 815203-1 Academic English for Innovation and Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
 912112-1 Principles of Marketing for Logistics : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 17:00401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 2
15:00 - 17:00107101-2 Safety Agriculture and Local Wisdom : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-13
 206376-1 Chinese for Aviation Service : 3 (2-2-5) 1
 218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 108311-3 Food Processing 1 : 3 (2-3-5) 1-3
 108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1
 118317-2 Resources Science and Environment : 3 (2-2-5) 1
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 1
 123361-1 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 252182-3 Calculus 1 : 3 (3-0-6) 1-2
 254262-1 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1-2
16:00 - 19:00302471-2 Hydro energy : 3 (3-0-6) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 3-4
 วันที่  14 มกราคม 2566
09:00 - 12:00157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-1,3-4,6-7,9-13,15-15
13:00 - 15:00180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 180453-1 Creative Healthcare Marketing : 2 (2-0-4) 1
 180463-1 Medication Adherence : 2 (1-2-3) 1
 180552-1 Principle of Toxicology : 2 (1-2-3) 1
 180557-1 Clinical Nutrition : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 411207-1 Genetics and Molecular Biology : 4 (3-3-7) 1
 วันที่  15 มกราคม 2566
09:00 - 12:00157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 157418-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 180333-1 Medical Literature Evaluation : 2 (1-2-3) 1
 190406-1 Production Management : 3 (3-0-6) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 2
13:00 - 16:00213373-3 Inventory management : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  18 มกราคม 2566
09:00 - 09:50405213-2 Pathology : 4 (3-2-7)
 วันที่  21 มกราคม 2566
09:00 - 11:00405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
 วันที่  1 กรกฏาคม 2566
12:00 - 14:00001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  1 สิงหาคม 2566
15:00 - 17:00001227-2 Music Studies in Thai way of life : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?