Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564(การสอบโดยระบบออนไลน์)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร055968310   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2564
 3.เลื่อนกำหนดการยื่นเอกสารรายงานตัวและทำบัตรนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 4.แนวทางการจัดสอบ กลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
(ยกเลิกประกาศ)อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968312   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
 5.แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคเรียนต้น 2564(ด่วนมาก)

ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055-968-324   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2564
 6.ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เข้าเรียนออนไลน์(ด่วน)
ช่องทางการติดตต่อ การเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับคณะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2564
 7.กำหนดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วน)

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2564
 8.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วน)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2564
 9.ขั้นตอนการยื่นสำเร็จการศึกษา(ด่วน)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055968314-5   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
 10.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่(ด่วน)

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2564
New Student Registration Naresuan University acadyear 2021


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 11.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 12.แบบประเมินระบบ REG

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 13.การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดประกาศ..

ประกาศโดย   งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 055968316-7   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 14.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 15.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)